Siirry sisältöön

Työpajat

Tämä työpajasarja sisältää teatteri-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten suunnittelemia työpajoja, joissa lähestytään toiminnallisesti itsetuntemusta vahvistavia sekä mielen ja kehon hyvinvointia tukevia teemoja. 

Alkuun lämmittelyä, loppuun rentoutumista

Ryhmänohjaaja voi soveltaa työpajoja oman ryhmänsä tarpeisiin sopiviksi. On kuitenkin hyvä pitää mielessä perusajatus, että aluksi lämmitellään ja orientoidutaan ja lopuksi rentoudutaan ja suljetaan ryhmäkerta. Näiden välissä tapahtuu varsinainen toiminta. Taukoja voi pitää aina, kun ryhmä tarvitsee, samoin pieniä keskusteluhetkiä, joiden aikana puretaan ja sanoitetaan omaa kokemusta.  

Harjoitteiden avulla tutkiskellaan

Työpajojen tarkoituksena on antaa osallistujille välineitä itsensä kanssa olemiseen ja arjen sosiaalisiin tilanteisiin. Harjoitteet eivät niinkään tähtää johonkin tiettyyn tavoitteeseen tai taitotasoon, vaan tarjoavat osallistujalle ja ryhmälle mahdollisuuden havainnoida, mitä minussa ja meissä tapahtuu, kun asetumme tutkimaan jotakin teemaa. Vaikka harjoitteet kumpuavat teatteriperinteestä, niillä ei siis tässä yhteydessä pyritä tekemään kenestäkään reipasta esiintyjää. 

Tunnereaktiot ovat sallittuja

Käsiteltävät teemat voivat olla herkkiä, ja harjoitteet saattavat nostaa esiin monenlaisia tunteita tai olla nostamatta. Ohjaajan on hyvä antaa aikaa ja huomiota näille tuntemuksille ja muistuttaa, että ne ovat kaikki sallittuja ja tärkeitä ja kuuluvat työskentelyyn.  

Kaikenlaiset reaktiot ja havainnot antavat tietoa käsiteltävästä aiheesta. Esimerkiksi voimakas vastustus tehtävää kohtaan ei ole huono asia, vaan rajanvetoa, joka saattaa viestiä, että käsiteltävä aihe on tärkeä ja vaatii suojelua tai että tehtävä on kenties kyseiseen hetkeen liian haastava.  

Mitään ei ole pakko tehdä

Omien rajojen tunnistaminen on yksi olennainen asia, jota työpajatyöskentelyssä harjoitellaan. Tähän kuuluu tärkeä ja ääneen lausuttu sääntö, että mitään ei ole pakko tehdä ja jokainen saa osallistua itselleen mahdollisella ja miellyttävällä tavalla. Lempeä työskentely itsen kanssa tukee jokaisen jaksamista ja hyvinvointia. Harjoitteiden on tarkoitus mahdollistaa erilaisia kokeiluja ja tuoda iloa. 

Yhdessä kokeilemaan

Työpajat on rakennettu siten, että ohjaajan ei tarvitse olla soveltavan teatterin ammattilainen. Muistathan, että myös ohjaaja saa olla kokeilija. Harjoitteita voi soveltaa vapaasti ryhmän mukaan. 

Iloa tekemiseen ja kokeiluun! 

Työryhmä työpajasarjan takana >>